Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Predlog Sklepa o določitvi vrednostne točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Mestne občine Murska Sobota za leto 2019           
Predlog Odloka o določitvi javne lekarniške mreže na primarni ravni v Mestni občini Murska Sobota - 1. obravnava           
Predlog Odloka o rebalansu proračuna Mestne občine Murska Sobota za leto 2018 - skrajšani postopek           
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za območje "Lendavska-sever v Murski Soboti - I. in II. obravnava           
Predlog Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Razvojni center Murska Sobota - I. in II. obravnava           
Predlog Odloka o postopku, pogojih in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Mestni občini Murska Sobota - II. obravnava           
Predlog Odloka o določanju cen gospodarskih javnih služb Mestne občine Murska Sobota - II. obravnava            
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za obrtno cono Turopolje 1 v Murski Soboti (trgovski objekt) - I. obravnava           
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za severno obrtno industrijsko cono mesta Murska Sobota (fotonapetostna elektrarna) - I. obravnava           
Predlog Zaključnega računa proračuna Mestne občine Murska Sobota za leto 2017           
Predlog Odloka o določanju cen gospodarskih javnih služb Mestne občine Murska Sobota - I. obravnava            
Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko območje v Rakičanu (EUP RA 3) - I. obravnava            
Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko območje v Pušči (EUP PU 2) - I. obravnava            
Predlog Odloka o postopku, pogojih in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Mestni občini Murska Sobota - I. obravnava           
Predlog Odloka o proračunu Mestne občine Murska Sobota za leto 2018 - II. obravnava           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor