Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o začasnem financiranju občine Makole v obdobju januar – marec 2008           
Sklep o vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča           
Odlok o spremembi odloka o proračunu občine makole za leto 2007           
Odlok o varstu pred naravnimi in drugimi nesrečami na območju občine Makole           
Sklep o začetku priprave občinskega prostorskega načrta Občine Makole           
Odlok o režijskem obratu v Občini Makole           
Odlok o plakatiranju na območju Občine Makole           
Odlok o načinu in pogojih izvajanja gospodarske javne službe na področju opravljanja pokopališke in pogrebne dejavnosti           
Pravilnik o službenih mobilnih telefonih Občine Makole           
Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči, pomoči de minimis in izvajanju drugih ukrepov za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v občini Makole           
Odlok o grbu in zastavi Občine Makole           
Odlok o razglasitvi kulturnega spomenika lokalnega pomena na območju Občine Makole           
Odlok o urejanju pokopališča ter pokopališki in pogrebni dejavnosti v Občini Makole           
Pravilnik o uporabi doma krajanov           
Odlok o proračunu občine Makole za leto 2007           
Odlok o ustanovitvi sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Makole           
Pravilnik o štipendiranju študentov in dijakov Občine Makole           
Pravilnik o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Makole           
Sklep o podaljšanju začasnega financiranja Občine Makole           
Pravilnik o višini in načinu določanja plač oziroma plačil za opravljane funkcije funkcionarjem, sejnin članom delovnih teles občinskega sveta in drugih organov Občine Makole ter o povračilih stroškov           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor