Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o pooblastilu za izvajanje gospodarskih javnih služb v Občini Makole           
Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO«            
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Makole za leto 2009           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Makole za leto 2008           
Pravilnik o spremembi Pravilnika o štipendiranju študentov in dijakov Občine Makole           
Odlok o oskrbi z vodo na območju Občine Makole           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Slovenska Bistrica           
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec »Oton Župančič« Slovenska Bistrica           
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Makole za leto 2008           
Sklep o financiranju dodatnih storitev oskrbovancem, katerim oskrbnino za institucionalno varstvo v celoti ali delno plačuje Občina Makole           
Odločba o ugotovitvi, da je Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Makole, kolikor kategorizira javno cesto po parc. št. 825/3 in 825/4, k.o. Dežno, v neskladju z Ustavo, in o zavrženju pobude           
Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode na območju občine Makole           
Sklep o cenah programov Vrtca "Otona Župančiča" Slovenska Bistrica v Občini Makole           
Odlok o zaključnem računu proračuna občine Makole za leto 2007           
Pravilnik o sofinanciranju programov humanitarnih organizacij v občini Makole           
Pravilnik o načinu financiranja obnov in vzdrževanja javnih poti in lokalnih cest v Občini Makole           
Pravilnik o sofinanciranju programov društev na področju kmetijstva v Občini Makole           
Pravilnik o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Makole           
Pravilnik o sofinanciranju programov in dejavnosti na področju ljubiteljske kulture v Občini Makole           
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Anice Černejeve Makole           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor