Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2010           
Odlok o ureditvi zimske službe v Občini Makole           
Odlok o občinskih cestah v Občini Makole           
Odlok o proračunu Občine Makole za leto 2010           
Sklep o cenah programov Vrtca "Otona Župančiča" Slovenska Bistrica v Občini Makole           
Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi II           
Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Makole za leto 2009           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Makole za leto 2009           
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra           
Sklep o izračunu prometne vrednosti in določitvi najemnin za poslovne prostore v lasti Občine Makole           
Pravilnik o sofinanciranju programov turističnih društev v Občini Makole           
Pravilnik o pogojih, načinu in kriterijih za pridobitev sredstev za pospeševanje in razvoj drobnega gospodarstva in podjetništva v občini Makole           
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Makole za leto 2008           
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Slovenska Bistrica (uradno prečiščeno besedilo 1 – UPB1)           
Sklep o vrednosti letne stopnje neprofitne najemnine           
Sklep o vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča           
Odlok o občinskem prazniku Občine Makole           
Odlok o priznanjih Občine Makole           
Pravilnik o izvajanju prevozov učencev v Občini Makole in povračilu stroškov prevoza           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor