Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča           
Sklep o začasnem financiranju Občine Makole v obdobju januar – marec 2011           
Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta Občine Makole           
Poročilo o izidu volitev župana Občine Makole           
Odlok o javnem redu in miru v Občini Makole           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Makole za leto 2010           
Sklep           
Sklep o ceni oskrbe s pitno vodo           
Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Makole           
Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi - javno dobro           
Pravilnik o spremembi pravilnika o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Makole           
Odlok o varstvu, urejanju in vzdrževanju skulptur FORMA VIVA MAKOLE na območju občine Makole           
Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Anice Černejeve Makole           
Odlok o zaključen računu proračuna Občine Makole za leto 2009           
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Lekarna Slovenska Bistrica           
Sklep o vrednosti točke za izračun prometne vrednosti in določitev najemnin za poslovne prostore v lasti Občine Makole           
Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov Občinskega sveta občine Makole           
Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Makole           
Pravilnik o dodelitvi proračunskih sredstev za namen sofinanciranja nakupa in vgradnje malih čistilnih naprav v Občini Makole           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor