Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o proračunu občine Makole za leto 2012           
Sklep o vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča           
Odlok o spremembah Odloka o proračunu občine Makole za leto 2011           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo«           
Sklep o ugotovitvi javne koristi           
Odlok o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje rednega vzdrževanja občinskih javnih cest in drugih prometnih površin v Občini Makole           
Odlok o načinu opravljanja rednega vzdrževanja občinskih javnih cest in drugih prometnih površin v Občini Makole           
Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Makole           
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o štipendiranju študentov in dijakov Občine Makole           
Pravilnik o najemu javnih površin v Občini Makole           
Sklep o ukinitvi javnega dobra           
Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi - javno dobro za nepremičnino 1070/3 k.o. Jelovec           
Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi - javno dobro za nepremičnino 1069 k.o. Jelovec           
Odlok o spremembah Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Makole           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec »Otona Župančiča« Slovenska Bistrica           
Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi - javno dobro            
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Makole za leto 2011           
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Makole za leto 2010           
Odlok o proračunu Občine Makole za leto 2011           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor