Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep            
Sklep o vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča           
Odlok o porabi namenskih sredstev za namene varstva in vlaganj v naravne vire v občini Makole           
Odlok o proračunu občine Makole za leto 2013           
Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Makole           
Pravilnik o spremembi Pravilnika o višini in načinu določanja plač oziroma plačil za opravljane funkcije funkcionarjem, sejnin članom delovnih teles občinskega sveta in drugih organov Občine Makole ter o povračilih stroškov           
Sklep o cenah programov Vrtca "Otona Župančiča" Slovenska Bistrica na območju občine Makole           
Odlok o spremembah Odloka o proračunu občine Makole za leto 2012           
Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda lekarna Slovenska Bistrica           
Sklep           
Sklep           
Sklep           
Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Makole           
Sklep o ugotovitvi javne koristi           
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Makole za leto 2011           
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Makole za leto 2011           
Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo«           
Odlok o ustanovitvi Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Slovenska Bistrica, Poljčane in Makole           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Slovenska Bistrica           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec »Otona Župančiča« Slovenska Bistrica           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor