Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Pravilnik o postopku obremenjevanja in o višini odškodnin za obremenjevanje nepremičnin v lasti Občine Makole            
Odlok o proračunu Občine Makole za leto 2014           
Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Makole za leto 2013           
Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Slovenska Bistrica, podjetje za komunalne in druge storitve d.o.o.           
Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč v Občini Makole           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Makole           
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Makole za leto 2013           
Zaključni račun proračuna Občine Makole za leto 2012           
Pravilnik o računovodstvu občine Makole           
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje EUP JE1, strnjeno območje naselja Jelovec           
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje sanacije razpršene gradnja v EUP PE2- Pečke Vzhod           
Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi           
Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi           
Kodeks ravnanja izvoljenih predstavnikov na lokalni ravni           
Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Makole           
Pravilnik o štipendiranju športnikov in športnic Občine Makole           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor