Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Predlog Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Slovenska Bistrica, podjetje za komunalne in druge storitve           
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec »Otona Župančiča« Slovenska Bistrica           
Predlog Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Slovenska Bistrica, Poljčane in Makole           
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda vrtec »Otona Zupančiča« Slovenska Bistrica           
Predlog Sklepa o dopustnosti širitve območja stavbnega zemljišča na parc št. 1633 in 267, k.o. Šattenberg           
Predlog Kodeksa ravnanja izvoljenih predstavnikov na lokalni ravni           
Predlog Odloka o ustanovitvi javneg podjetja Komunala Slovenska Bistrica, podjetje za komunalne in druge storitve, d.o.o.           
Predlog Sklepa o novelaciji DIIP Obnova stare KS           
Predlog načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem občine Makole za leto 2013           
Predlog Odloka o ustanovitvi javneg podjetja Komunala Slovenska Bistrica, podjetje za komunalne in druge storitve, d.o.o.           
Predlog Sklepa o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi - javno dobro za nepremičnine parc. št. 956/4 k.o. Stopno in parc št. 1078/6 k.o. Stari Grad           
Predlog Sklepa o odprtju NRP za Asfaltiranje JP 946686-FERLIČ-ZG.RORŠEK-JUS           
Predlog Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Slovenska Bistrica, podjetje za komunalne in druge storitve, d.o.o.           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor