Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o začasnem financiranju Občine Makole v obdobju januar - marec 2015            
Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta Občine Makole           
Poročilo o izidu volitev župana Občine Makole           
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje PE2 - Pečke Vzhod           
Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Makole za leto 2014           
Sprememba Statuta Občine Makole           
Sklep o začetku priprav sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Makole - 2. SD OPN           
Sklep o cenah programov Vrtca "Otona Župančiča" Slovenska Bistrica na območju Občine Makole           
Sklep o soglasju k ceni socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu           
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje JE1 – strnjeno območje naselja Jelovec           
Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Makole           
Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Makole           
Pravilnik o spremembah Pravilnika o dodelitvi proračunskih sredstev za namen sofinanciranja nakupa in vgradnje malih čistilnih naprav v Občini Makole           
Sprememba Poslovnika občinskega sveta Občine Makole           
Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Makole           
Zaključni račun proračuna Občine Makole za leto 2013           
Sprememba Poslovnika Nadzornega odbora Občine Makole           
Poslovnik Nadzornega odbora Občine Makole           
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o štipendiranju študentov in dijakov Občine Makole           
Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe pokopališke in pogrebne dejavnosti ter urejanju pokopališč v Občini Makole           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor