Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o začasnem financiranju Občine Makole v obdobju januar - marec 2016           
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra (2)           
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra           
Pravilnik o spremembah Pravilnika o višini in načinu določanja plač oziroma plačil za opravljane funkcije funkcionarjem, sejnin članom delovnih teles občinskega sveta in drugih organov Občine Makole ter o povračilih stroškov           
Odlok o dopolnitvi Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč v občini Makole           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Makole za leto 2015           
Pravilnik o vrednotenju mladinskih programov in projektov lokalnega razvoja delovanja mladih, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Makole           
Zaključni račun proračuna Občine Makole za leto 2015           
Pravilnik o sofinanciranju promocijskih prireditev in sponzorstev v Občini Makole           
Pravilnik o ohranjanju in sodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Makole za programsko obdobje 2015 - 2020           
Odlok o proračunu Občine Makole za leto 2015           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor