Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Predlog Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec »Otona Župančiča« Slovenska Bistrica (uradno prečiščeno besedilo - UPB1)           
Predlog Odloka o proračunu Občine Makole za leto 2016           
Predlog Odloka o dopolnitvi Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč v Občini Makole           
Predlog Odloka o spremembah Odloka o proračunu Občine Makole za leto 2015           
Osnutek Pravilnika o spremembah Pravilnika o višini in načinu določanja plač oziroma plačil za opravljane funkcije funkcionarjem, sejnin članom delovnih teles občinskega sveta in drugih organov Občine Makole ter o povračilih stroškov            
Predlog Pravilnika o vrednotenju mladinskih programov in projektov lokalnega razvoja delovanja mladih, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Makole            
Predlog Odloka o dopolnitvi Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč v občini Makole - 1. obravnava           
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Lekarna Slovenska Bistrica           
Predlog Zaključnega računa proračuna Občine Makole za leto 2014           
Predlog Pravilnika o sofinanciranju promocijskih prireditev in sponzorstvu Občine Makole           
Predlog Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Makole za programsko obdobje 2015 - 2020            
Predlog Odloka o dopolnitvi Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč v Občini Makole           
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Lekarna Slovenska Bistrica - 1. obravnava           
Predlog Odloka o Proračunu Občine Makole za leto 2015           
Predlog Pravilnika o spremembah Pravilnika o višini in načinu določanja plač oziroma plačil za opravljanje funkcije funkcionarjem, sejnin članom delovnih teles Občinskega sveta in drugih organov Občine Makole ter o povračilih stroškov           
Predlog Letnega programa športa Občine Makole za leto 2015           
Predlog Programa ljubiteljske kulture občine Makole za leto 2015           
Predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Lekarna Slovenska Bistrica - I obravnava           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor