Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o potrditvi cen izvajanja storitev gospodarske javne službe oskrba s pitno vodo           
Sklep o začasnem financiranju Občine Makole v obdobju januar - marec 2017           
Zaključni račun proračuna Občine Makole za leto 2015           
Sprememba Statuta Občine Makole           
Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra           
Pravilnik o spremembi Pravilnika o dodelitvi proračunskih sredstev za namen sofinanciranja nakupa in vgradnje malih čistilnih naprav v Občini Makole           
Obvestilo o pridobitvi potrdila Evropske komisije o prejemu povzetka informacij o državni pomoči z identifikacijsko številko sheme pomoči           
Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Makole za leto 2016           
Sklep o potrditvi cen izvajanja storitev gospodarskih javnih služb odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode z javnih površin           
Sklep o cenah programov Vrtca »Otona Župančiča« Slovenska Bistrica na območju Občine Makole           
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra           
Pravilnik o spremembi Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Makole za programsko obdobje 2015-2020           
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec »Otona Župančiča« Slovenska Bistrica (uradno prečiščeno besedilo - UPB1)           
Odlok o razveljavitvi Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Makole           
Sklep o obvezni razlagi Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 29/1996, 73/2003)           
Odlok o proračunu Občine Makole za leto 2016           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor