Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Predlog Odloka o proračunu Občine Makole za leto 2017           
Predlog Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Slovenska Bistrica, podjetje za komunalne in druge storitve, d.o.o.           
Predlog spremembe Statuta Občine Makole           
Predlog Zaključnega računa proračuna Občine Makole za leto 2015           
Predlog Pravilnika o spremembi Pravilnika o dodelitvi proračunskih sredstev za namen sofinanciranja nakupa in vgradnje malih čistilnih naprav v Občini Makole           
Predlog Odloka o določitvi volilnih enot za volitve članov Občinskega sveta občine Makole - 1. branje           
Predlog spremembe Statuta Občine Makole - 1. branje           
Predlog Spremembe Statuta Občine Makole - 1. branje           
Predlog Odloka o spremembah Odloka o proračunu Občine Makole za leto 2016           
Predlog Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Slovenska Bistrica, podjetje za komunalne in druge storitve, d.o.o - 1. branje.           
Predlog Pravilnika o spremembi Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Makole za programsko obdobje 2015 - 2020           
Predlog Sklepa o potrditvi cen izvajanja storitev gospodarskih javnih služb odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode z javnih površin           
Predlog Sklepa o cenah programov Vrtca "Otona Župančiča" Slovenska Bistrica na območju občine Makole           
Predlog Odloka o razveljavitvi Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o Občinskem načrtu Občine Makole           
Predlog Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec »Otona Župančiča« Slovenska Bistrica (uradno prečiščeno besedilo - UPB1) - skrajšani postopek           
Predlog Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Lekarna Slovenska Bistrica (uradno prečiščeno besedilo- UPB1) - skrajšani postopek           
Predlog Odloka o proračunu Občine Makole za leto 2016 - 2. predlog           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor