Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Otona Župančiča Slovenska Bistrica - prva obravnava           
Predlog Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Makole           
Predlog Odloka o proračunu Občine Makole za leto 2018           
Predlog Zaključnega računa proračuna Občine Makole za leto 2016           
Predlog Pravilnika o merilih za izdajo soglasja za podaljšan obratovalni čas gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v Občini Makole           
Predlog Odloka o 2. spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Makole - 1. branje           
Predlog Odloka o spremembah Odloka o proračunu Občine Makole za leto 2017           
Predlog Odloka o pokopališkem redu v Občini Makole           
Predlog Pravilnika o spremembi Pravilnika o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Makole           
Osnutek Odloka o pokopališkem redu v Občini Makole - 1. branje           
Predlog Programa ljubiteljske kulture Občine Makole za leto 2017           
Predlog Letnega programa športa Občine Makole za leto 2017           
Dopolnjen predlog Odloka o proračunu Občine Makole za leto 2017           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor