Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o začasnem financiranju Občine Makole v obdobju januar - marec 2019           
Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta Občine Makole           
Poročilo o izidu volitev župana Občine Makole           
Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Občini Makole           
Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Makole           
Odlok o ustanovitvi proračunskega sklada za nabavo gasilskega vozila           
Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Makole           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Makole za leto 2018           
Zaključni račun proračuna Občine Makole za leto 2017           
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra           
Odlok o določitvi območja predkupne pravice Občine Makole           
Sklep o začetku priprav Tretjih sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Makole – 3. SD OPN           
Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Makole za leto 2018           
Pravilnik o spodbujanju razvoja na področju turizma na območju Občine Makole           
Odlok o 2. spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Makole           
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Makole za leto 2018           
Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije           
Pravilnik o spremembi Pravilnika o merilih za izdajo soglasja za podaljšan obratovalni čas gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v Občini Makole           
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra           
Sklep o soglasju k ceni socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor