Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Osnutek Odloka o proračunu Občine Makole za leto 2019           
Predlog Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Makole           
Predlog Odloka o turistični in promocijski taksi v Občini Makole           
Predlog Odloka o določitvi stroškov lokacijske preveritve v občini Makole           
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Makole za leto 2018 - drugi rebalans           
Predlog Odloka o ustanovitvi proračunskega sklada za nabavo gasilskega vozila           
Predlog Zaključnega računa proračuna Občine Makole za leto 2017           
Predlog Odloka o določitvi območja predkupne pravice Občine Makole           
Predlog Odloka o določitvi stroškov lokacijske preveritve v občini Makole           
Predlog Sklepa o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v občini Makole           
Predlog Odloka o turistični in promocijski taksi v Občini Makole           
Predlog Odloka o ustanovitvi proračunskega sklada za nabavo gasilskega vozila           
Predlog Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Makole           
Predlog Odloka o spremembah Odloka o proračunu Občine Makole za leto 2018           
Predlog Odloka o 2. spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Makole           
Predlog Pravilnika o spremembi Pravilnika o merilih za izdajo soglasja za podaljšan obratovalni čas gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v Občini Makole           
Predlog Odloka o spremembi Odloka o proračunu Občine Makole za leto 2018           
Predlog Pravilnika o spodbujanja razvoja na področju turizma na območju Občine Makole           
Predlog Sklepa o cenah programov Vrtca "Otona Župančiča" Slovenska Bistrica na območju Občine Makole            
Predlog Pravilnika o spodbujanja razvoja na področju turizma na območju Občine Makole           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor