Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Spremembe statuta občine Kanal ob Soči           
Odlok o razpisu rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju občine Kanal ob Soči           
Sklep o povprečni gradbeni ceni za m2 koristne stanovanjske površine, o sorazmernem deležu stroškov urejanja stavbnega zemljišča in o povprečni ceni stavbnega zemljišča na območju občine Kanal ob Soči           
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kanal ob Soči za leto 1997           
Odlok o proračunu Občine Kanal ob Soči za leto 1998           
Sklep o določitvi vrednosti točke za obračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča           
Odlok o spremembi Odloka o krajevnih skupnostih v Občini Kanal ob Soči           
Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Kanal           
Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč v Občini Kanal ob Soči           
Odlok o oddajanju poslovnih prostorov v najem           
Sklep o začasnem financiranju javne porabe Občine Kanal ob Soči od 1.1.1998           
Pravilnik o dodeljevanju socialnih stanovanj v najem           
Odlok o razveljavitvi Odloka o taksah za zmanjševanje obremenjevanja okolja na območju Občine Kanal ob Soči           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor