Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2000           
Poslovnik občinskega sveta občine Kanal ob Soči            
Odlok o spremembi Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Kanal ob Soči           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Kanal ob Soči za leto 1999           
Statut občine Kanal ob Soči           
Sklep o ukinitvi javnega dobra           
Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev ter nagradah delovnih teles občinskega sveta           
Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Nova Gorica (Uradno glasilo občin Ajdovščina, Nova Gorica in Tolmin, št. 1/87, 3/90, 1/93; Uradne objave časopisa Primorske novice, št. 32/96)           
Odlok O proračunu Občine Kanal ob Soči za leto 1999           
Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih  stanovanj v najem           
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kanal ob Soči za leto 1998           
Sklep o ukinitvi javnega dobra           
Odlok o krajevni turistični taksi v Občini Kanal ob Soči           
Odlok o graditvi pomožnih objektov v občini Kanal ob Soči           
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 1999           
Odlok o začasnem financiranju javne porabe Občine Kanal ob Soči za leto 1999           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor