Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o proračunu Občine Kanal ob Soči za leto 2000           
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kanal ob Soči za leto 1999           
Popravek Odloka o razglasitvi kuhinje z ognjiščem v objektu Kambreško 15 za etnološki spomenik lokalnega pomena           
Sklep o javni razgrnitvi osnutka lokacijskega načrta “Obvoznica Kanal ob Soči“           
Sklep o določitvi cene in subvencioniranju prevoza pitne vode           
Popravek odloka o priznanjih Občine Kanal ob Soči PN št. 9/2000           
Odlok o priznanjih Občine Kanal ob Soči           
Pravilnik o organiziranju in izvajanju pomoči na domu v občini Kanal ob Soči           
Odlok o komunalnem redarstvu v Občini Kanal ob Soči           
Sklep o ukinitvi javnega dobra           
Odlok o začasnem financiranju javne porabe Občine Kanal ob Soči za leto 2000           
Sklep o določitvi cen programov v vrtcih za obdobje februar – december 2000           
Odlok o urejanju javnih površin ter zunanjem videzu naselij v Občini Kanal ob Soči           
Odlok o prekrških zoper javni red in mir v Občini Kanal ob Soči           
Poslovnik o delu nadzornega odbora Občine Kanal ob Soči           
Sklep o financiranju političnih strank v Občini Kanal ob Soči           
Odlok o razglasitvi kuhinje z ognjiščem v objektu Kambreško 15 za etnološki spomenik lokalnega pomena           
Pravilnik o oddaji občinskih službenih stanovanj v najem            
Pravilnik o odstranjevanju zapuščenih vozil           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor