Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Pravilnik o dodeljevanju enkratne denarne pomoči v Občini Kanal ob Soči           
Program priprave sprememb in dopolnitev Odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v Občini Nova Gorica (Uradno glasilo Nova Gorica in Tolmin, št. 9/87 in 11/87) za območje Salonita Anhovo (krajše PUP Salonit)           
Spremembe in dopolnitve pravilnika o štipendiranju           
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kanal ob Soči za leto 2003           
Pravilnik za vrednotenje programov organizacij in društev na področju socialno-humanitarnih in zdravstvenih dejavnosti v Občini Kanal ob Soči           
Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za črpalno hidroelektrarno Avče           
Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana           
Odlok o proračunu Občine Kanal ob Soči za leto 2004           
Pravilnik o financiranju športa v Občini Kanal ob Soči           
Pravilnik za vrednotenje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Kanal ob Soči           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor