Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2008           
Odlok o podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Kanal ob Soči           
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Kanal ob Soči za leto 2007           
Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena           
Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Kanal ob Soči           
Sklep o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu           
Pravilnik o sofinanciranju programov in projektov drugih društev iz proračuna Občine Kanal ob Soči           
Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Kanal ob Soči           
Sklep o ukinitvi javnega dobra           
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kanal ob Soči za leto 2006           
Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev ter nagradah delovnih teles občinskega sveta            
Sklep o razveljavitvi pravilnika o oddaji naročil male vrednosti, sprejet na 30. redni seji občinskega sveta dne 5.10. 2006           
Odlok o proračunu Občine Kanal ob Soči za leto 2007           
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev ter nagradah delovnih teles občinskega sveta           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor