Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o začasnem financiranju Občine Kanal ob Soči v obdobju januar–marec 2009           
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2009           
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Kanal ob Soči za leto 2008           
Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena           
Sklep o pripravi občinskega prostorskega načrta Kanal ob Soči (OPN Kanal 09)           
Odlok o ureditvi javne službe zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Kanal           
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o štipendiranju           
Poslovnik občinskega sveta Občine Kanal ob Soči           
Sprememba Statuta Občine Kanal ob Soči           
Odlok o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov v Občini Kanal ob Soči           
Pravilnik o določitvi cene in subvencioniranju prevoza pitne vode           
Sklep o ukinitvi javnega dobra in o prodaji nepremičnin           
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kanal ob Soči za leto 2007           
Odlok o letnem načrtu prodaje občinskega nepremičnega premoženja za leto 2008           
Pravilnik o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Kanal ob Soči           
Sklep o pripravi Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za naselje Anhovo           
Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta površinski kopi Salonit Anhovo – za kamnolome Rodež in Perunk           
Odlok o proračunu Občine Kanal ob Soči za leto 2008           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Kanal           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor