Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje, dodatnih znižanjih plačil in počitniških rezervacij v javnih vrtcih na območju Občine Kanal ob Soči           
Odlok o spremembi Odloka o urejanju javne razsvetljave v Občini Kanal ob Soči           
Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Kanal ob Soči           
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2016           
Odlok o rebalansu proračuna Občine Kanal ob Soči za leto 2015           
Tehnični pravilnik o javnem vodovodu           
Popravek Tehničnega popravka Odloka o 1. spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Kanal ob Soči           
Popravek Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Kanal ob Soči           
Popravek Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Kanal ob Soči za obdobje 2015–2020           
Popravek Obvestila o pridobitvi potrdila Evropske komisije o prejemu povzetka informacij o državni pomoči z identifikacijsko številko sheme pomoči           
Popravek Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Kanal ob Soči           
Odlok o organiziranju in izvajanju javne službe socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu na območju Občine Kanal ob Soči            
Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Kanal ob Soči           
Obvestilo o pridobitvi potrdila Evropske komisije o prejemu povzetka informaciji o državni pomoči z identifikacijsko številko sheme pomoči           
Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Kanal ob Soči za obdobje 2015–2020            
Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Kanal ob Soči           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Kanal           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Deskle           
Sklep o skupni vrednosti pravnih poslov ravnanja z nepremičnim premoženjem, ki niso predvideni v Načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Kanal ob Soči za leto 2015           
Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor