Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o proračunu Občine Kanal ob Soči za leto 2017           
Odlok o proračunu Občine Kanal ob Soči za leto 2018           
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2017            
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Deskle           
Odlok o rebalansu II proračuna Občine Kanal ob Soči za leto 2016           
Sklep o izdaji soglasja k ceni socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu za leto 2016           
Pravilnik o dodeljevanju enkratne občinske denarne socialne pomoči v Občini Kanal ob Soči           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Kanal ob Soči           
Sprememba Letnega programa športa v Občini Kanal ob Soči           
Zaključni račun proračuna Občine Kanal ob Soči za leto 2015           
Sklep o cenah storitev odvajanja in čiščenja odpadnih voda           
Sklep o cenah storitev oskrbe s pitno vodo           
Tehnični pravilnik o javni kanalizaciji           
Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena           
Pravilnik o sofinanciranju programov na področju turizma v Občini Kanal ob Soči           
Pravilnik za vrednotenje programov organizacij in društev na področju socialno-humanitarnih in zdravstvenih dejavnosti v Občini Kanal ob Soči           
Odlok o rebalansu proračuna Občine Kanal ob Soči za leto 2016           
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o štipendiranju           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor