Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Predlog Sklepa o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2017           
Predlog Odloka o proračunu Občine Kanal ob Soči za leto 2018           
Predlog Odloka o proračunu Občine Kanal ob Soči za leto 2017           
Predlog Odloka o načinu izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v Občini Kanal ob Soči - II. branje           
Predlog Odredbe o uvedbi časovno omejenega parkiranja na javnih parkiriščih v Občini Kanal ob Soči - I. branje           
Predlog Odloka o rebalansu II proračunu Občine Kanal ob Soči za leto 2016           
Predlog Odloka o načinu izvajanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini Kanal ob Soči – I. branje           
Predlog Odloka o načinu izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v Občini Kanal ob Soči – I. branje           
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Deskle - skrajšani postopek           
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Kanal ob Soči           
Predlog Pravilnika o dodeljevanju enkratne denarne socialne pomoči v Občini Kanal ob Soči           
Predlog Sklepa o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen storitev GJS s področja ravnanja s komunalnimi odpadki na področju občin Brda, Kanal ob Soči, Miren-Kostanjevica, MONG, Šempeter-Vrtojba, Renče-Vogrsko           
Predlog Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Javni zavod za turizem Goriške« - I. branje           
Predlog Zaključnega računa proračuna Občine Kanal ob Soči za leto 2015           
Predlog Pravilnika o sofinanciranju programov na področju turizma v Občini Kanal ob Soči           
Predlog Sklepa o potrditvi Tehničnega pravilnika o javni kanalizaciji            
Predlog Sklepa o cenah storitev odvajanja in čiščenja odpadnih voda           
Predlog Sklepa o cenah storitev oskrbe s pitno vodo           
Predlog Pravilnika za vrednotenje programov organizacij in društev na področju socialno-humanitarnih in zdravstvenih dejavnosti v Občini Kanal ob Soči           
Predlog Sklepa o upravljanju Kulturnega doma v Ligu           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor