Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena           
Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Kanal ob Soči           
Pravilnik o spremembi Pravilnika o sofinanciranju programov na področju turizma           
Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena           
Sklep o pričetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje OPPN-1-01 Sanacija razpršene gradnje (SORG) Ajba – 1. faza           
Odlok o rebalansu proračuna Občine Kanal ob Soči za leto 2017           
Sklep o cenah najema grobov           
Pravilnik o spremembi Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Kanal ob Soči           
Zaključni račun proračuna Občine Kanal ob Soči za leto 2016           
Odlok o načinu izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v Občini Kanal ob Soči           
Odlok o načinu izvajanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini Kanal ob Soči           
Sklep o cenah storitev odvajanja in čiščenja odpadnih voda           
Sklep o cenah storitev oskrbe s pitno vodo           
Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena           
Letni program športa Občine Kanal ob Soči za leto 2018           
Letni program športa Občine Kanal ob Soči za leto 2017           
Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta OPPN 2-01: Gospodarska cona (GC) Anhovo           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor