Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o začasnem financiranju Občine Kanal ob Soči v obdobju januar–marec 2019           
Poročilo o izidu volitev v Občini Kanal ob Soči na naknadnih volitvah članov svetov krajevnih skupnosti 2. 12. 2018           
Poročilo o izidu volitev v Občini Kanal ob Soči na rednih lokalnih volitvah 18. 11. 2018           
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2019           
Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Kanal ob Soči           
Razpis naknadnih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Kanal ob Soči           
Odlok o določitvi takse za obravnavanje zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora in nadomestila stroškov lokacijske preveritve v Občini Kanal ob Soči           
Poslovnik o delu Nadzornega odbora Občine Kanal ob Soči           
Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Kanal ob Soči           
Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Kanal ob Soči za volilno leto 2018           
Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Kanal ob Soči           
Odlok o pokopališkem redu v Občini Kanal ob Soči           
Odlok o krajevnih skupnostih v Občini Kanal ob Soči           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Kanal ob Soči           
Poslovnik Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči           
Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena           
Pravilnik o spremembi Pravilnika o določitvi cene in subvencioniranju prevoza pitne vode           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v Občini Kanal ob Soči           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Kanal ob Soči           
Pravilnik za obračun storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Kanal ob Soči           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor