Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Predlog Odloka o ustanovitvi Javnega lekarniškega zavoda Goriška lekarna Nova Gorica - II. branje           
Predlog Odloka o določitvi takse za obravnavo pobud za spremembo namenske rabe prostora in nadomestila stroškov lokacijske preveritve v Občini Kanal ob Soči - skrajšani postopek           
Predlog Odloka o turistični in promocijski taksi v Občini Kanal ob Soči - skrajšani postopek           
Predlog Odloka o ustanovitvi Sveta CEROZ ter oblikovanju in določanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov - II. branje           
Predlog Odloka o ustanovitvi Sveta CEROZ ter oblikovanju in določanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov - I. branje           
Predlog Odloka o pokopališkem redu v Občini Kanal ob Soči - II. branje           
Predlog Odloka o krajevnih skupnostih v Občini Kanal ob Soči - II. branje           
Predlog Pravilnika za obračun storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Kanal ob Soči - 2. branje           
Predlog Odloka o ustanovitvi Javnega lekarniškega zavoda Goriška lekarna Nova Gorica - I. branje           
Predlog Poslovnika Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči - II. branje           
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu izvajanja občinske gospodarske javne službe zbiranju določenih vrst komunalnih odpadkov Občini Kanal ob Soči - skrajšani postopek            
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Kanal ob Soči - skrajšani postopek            
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Kanal ob Soči - skrajšani postopek            
Predlog Pravilnika o spremembi Pravilnika o določitvi cene in subvencioniranju prevoza pitne vode v Občini Kanal ob Soči – skrajšani postopek           
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Kanal ob Soči - skrajšani postopek            
Predlog Odloka o rebalansu proračuna Občine Kanal ob Soči za leto 2018           
Predlog Zaključnega računa proračuna Občine Kanal ob Soči za leto 2017           
Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika za vrednotenje programov organizacij in društev na področju socialno-humanitarnih in zdravstvenih dejavnosti v Občini Kanal ob Soči           
Predlog Odloka o krajevnih skupnostih v Občini Kanal ob Soči - I. branje           
Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Kanal ob Soči           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor