Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o grbu in zastavi mestne občine Maribor           
Sklep o začasnem financiranju proračunskih potreb Občine Trbovlje za leto 1996           
Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Trbovlje za leto 1995           
Odlok o podelitvi priznanja Mestne očine Maribor           
Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih naselij Slivnica in Radizel           
Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih naselij Orehova vas in Hotinja vas           
Odlok o začasnem financiranju javne porabe občine Pesnica za leto 1996           
Sklep o določitvi ekonomskih cen storitev v vzgojno-varstvenih zavodih na območju občine Pesnica           
Sporazum o premoženjsko delitveni bilanci med občinami Pesnica, Kungota in Šentilj           
Odlok o prenehanju veljavnosti odloka o ustanovitvi in delovanju Sklada stavbnih zemljišč občine Pesnica           
Sklep o določitvi ekonomske cene in najvišjega prispevka staršev v vzgojno varstvenem zavodu Šentilj           
Odlok o pomožnih objektih občanov v občini Pesnica           
Odlok o uvedbi agromelioracij trajnih nasadov v občini Pesnica v letu 1995           
Pravilnik o plačah in drugih prejemkih funkcionarjev v Občini Pesnica           
Pravilnik o dodeljevanju sredstev za pospeševanje malega gospodarstva občine Pesnica v letu 1995           
Pravilnik o kreditiranju programov za pospeševanje kmetijstva občine Pesnica v letu 1995           
Sklep o javni razgrnitvi osnutka prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana občine Pesnica in osnutka prostorskih ureditvenih pogojev za občino Pesnica           
Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini Šentilj           
Odlok o začasnem financiranju javne porabe občine Šentilj za leto 1996           
Sklep o določitvi letne vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 1996 v občini Šentilj           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor