Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o taksah za obremenjevanje okolja v občini Zagorje ob Savi           
Sklep o uvedbi samoprispevka za del Krajevne skupnosti Sojek – Kamna gora v naselju Sojek (Slovenske Konjice)           
Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Loče (Slovenske Konjice)           
Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Bezina (Slovenske Konjice)           
Pravilnik o določanju plač in drugih prejemkov funkcionarjev Občine Slovenske Konjice           
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Slovenske Konjice           
Odlok o razdelitvi vzgojno-varstvenega zavoda Občine Slovenske Konjice           
Odlok o grbu, zastavi, občinskem prazniku in priznanjih v občini Pesnica           
Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v občini Pesnica           
Odlok o začasnem financiranju javne porabe občine Pesnica za leto 1996           
Odlok o zazidalnem načrtu dela območja S-17 na Studencih           
Poročilo o izidu glasovanja na referendumu dne 8. decembra 1996 za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Knežja vas za obdobje od 1. 1. 1997 do 31. 12. 2002 leta           
Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Knežja vas           
Sklep o povišanju vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 1997 v občini Šentilj           
Odlok o spremembi odloka o proračunu občine Šentilj za leto 1996           
Odlok o spremembah odloka o proračunu Občine Vojnik  za leto 1996           
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Šmartno na Pohorju           
Odlok o spremembi odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju občine Šentilj (MUV, št. 23/96)           
Odlok o začasnem financiranju javne porabe občine Šentilj za leto 1997           
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Črešnjevec           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor