Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi Zavoda za šport Zagorje ob Savi           
Sklep o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega            
Odlok o razglasitvi Triglavske muzejske zbirke v Mojstrani za kulturni spomenik           
Odlok o taksi za obremenjevanje okolja           
Odlok o spremembi Odloka o postavitvi neprometnih in reklamnih znakov ter ogleševanju v Občini Šenčur           
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Trbovlje za leto 1997           
Sklep o povišanju vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v občini Šentilj za leto            
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini Šentilj           
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Andragoški zavod Maribor - Ljudska univerza           
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Dom Antona Skale Maribor           
Odlok o ustanovitvi javnega podjetja za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči           
Sklep o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Preddvor           
Sklep začasnem financiranju potreb iz občinskega proračuna Občine Preddvor v letu 1998           
Odlok o ureditvenem načrtu območja med Cankarjevo, Razlagovo, Cafovo in Partizansko cesto v Mariboru           
Odlok o rebalansu proračuna Občine Preddvor za leto 1997           
Odlok o spremembi odloka o proračunu občine za leto 1997           
Sklep o začasnem financiranju proračunskih potreb Občine Trbovlje za leto 1998           
Sklep o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine Cerklje na Gorenjskem           
Odlok o razveljavitvi odloka o taksi za obremenjevanje okolja v občini Pesnica           
Sklep o povečanju cene zbiranja in odvoza komunalnih odpadkov v občini Pesnica           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor