Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o začasnem financiranju javne porabe Občine Mislinja v letu 1999           
Ugotovitveni sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 1999           
Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Mislinja           
Sklep o vrednosti točke za izračun davka od premoženja v Občini Zreče v letu 1999           
Odlok o začasnem financiranju potreb iz proračuna Mestne občine Kranj v letu 1999           
Odlok o začasnem financiranju javne porabe v Občini Rogašovci za leto 1999           
Sklep o javni razgrnitvi osnutka ureditvenega načrta deponije odpadkov Kovor           
Sklep o začasnem financiranju javne porabe v Občini Zreče v letu 1999           
Odlok o ustanovitvi delovnih teles Občinskega sveta občine Zreče           
Odlok o začasnem financiranju javne porabe občin Ruše, Selnica Ob Dravi in Lovrenc na Pohorju v letu 1999           
Ugotovitev, da je mandat člana mestnega sveta prešel na naslednjega kandidata z liste Liberalne demokracije Slovenije – LDS           
Poročilo o končnem izidu glasovanja za župana in člane občinskega sveta Občine Jezersko na volitvah 22. novembra 1998           
Sklep o podaljšanju javne razgrnitve osnutka lokacijskega načrta centralne čistilne naprave Ljutomer           
Sklep o začasnem financiranju potreb Občine Vojnik in Občine Dobrna za leto 1999           
Odlok o spremembah odloka o proračunu Občine Vojnik za leto 1998           
Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Nazarje           
Sklep o začasnem financiranju javne porabe Občine Beltinci za I. trimesečje 1999           
Sklep o uskladitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 1999           
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Beltinci za leto1998           
Sklep o začasnem financiranju javne porabe Občine Podčetrtek           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor