Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Ugotovitveni sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2000           
Odlok o imenovanju in preimenovanju ulic v mestu Zreče           
Odlok o proračunu Občine Vitanje za leto 2000           
Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Vitanje za leto 1999           
Odlok o spremembi Zazidalnega načrta Obrtna cona v Luciji           
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč za leto 2000           
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2000 v Občini Sv. Jurij ob Ščavnici           
Odlok o začasnem financiranju javne porabe v Občini Kozje za leto 2000           
Sklep o začasnem financiranju proračunskih potreb Občine Črnomelj v letu 2000           
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o dodeljevanju socialnih stanovanj v najem v Občini Ribnici           
Sklep o spremembah in dopolnitvah višine izklicnih najemnin za poslovne prostore, s katerimi razpolaga Občina Ribnica           
Odlok za vrednotenje športnih programov v občini Zagorje ob Savi           
Sklep o začasnem financiranju javne porabe v Občini Ribnica v letu 2000           
Odlok o organizaciji, ustanavljanju in delovanju zaščite in reševanja v Občini Ribnica           
Odlok o preimenovanju ceste in trga v Občini Trbovlje           
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Mestne občine Murska Sobota za leto 2000           
Odlok o začasnem financiranju potreb iz proračuna Mestne občine Murska Sobota za obdobje januar-marec 2000           
Pravilnik o razporeditvi delovnega časa in uradnih ur v Občinski upravi občine Pesnica           
Sklep o začasnem financiranju Občine Mirna Peč v letu 2000           
Odlok o višini in načinu plačevanja članarine lokalni turistični organizaciji Občine Bled           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor