Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja S9/8 - zajčev hrib           
Sklep o vrednosti točke za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2002 v Občini Gornji Grad           
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda mladinski center Trbovlje           
Odlok o proračunu Občine Nazarje za leto 2002           
Odlok o spremembah in dopolnitvah o ustanovitvi javnega zavoda za šport Trbovlje           
Odlok o spremembi odloka o taksah za obremenjevanje okolja v občini Zagorje ob Savi           
Odlok o pokopališkem in pogrebnem redu na območju Občine Trbovlje           
JP Komunala Trbovlje d.o.o., cenikosnovnih komunalnih dejavnosti toplotne energije z veljavnjostjo od 01.01.2002 dalje           
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Trbovlje za leto 2002           
Sklep o določitvi vrednosti točke iz tarife komunalnih taks iz odloka o komunalnih taksah v Občini Trbovlje za leto 2002           
Sklep o določitvi višine povprečne gradbene cene za leto 2002           
Sklep o povišanju vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v občini Šentilj za leto 2002           
Sklepi o imenovanju predstavnikov ustanoviteljice v Svete osnovnih šol in vrtca v Mestni občini Maribor           
Sklepa o razrešitvah in imenovanjih članov Komisije za priznanja in nagrade Mestne občine Maribor            
Sklepa o imenovanju predstavnikov v Svet Pokrajinskega muzeja Maribor           
Sklepa o imenovanju predstavnikov ustanoviteljice v Sveta javnih zavodov mestne občine Maribor           
Sklepa o imenovanju predstavnikov lokalne skupnosti v Sveta srednjih šol v Mestni občini Maribor            
Sklep o imenovanju vršilke dolžnosti direktorice javnega socialno varstvenega zavoda Center za pomoč na domu Maribor            
Sklep o določitvi cen programov javnih vrtcev na območju Mestne občine Maribor           
Odlok o ustanovitvi javnega socialno varstvenega zavoda Center za pomoč na domu Maribor           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor