Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja S9/8 - zajčev hrib           
Sklep o vrednosti točke za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2002 v Občini Gornji Grad           
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda mladinski center Trbovlje           
Odlok o proračunu Občine Nazarje za leto 2002           
Odlok o spremembah in dopolnitvah o ustanovitvi javnega zavoda za šport Trbovlje           
Odlok o spremembi odloka o taksah za obremenjevanje okolja v občini Zagorje ob Savi           
Odlok o pokopališkem in pogrebnem redu na območju Občine Trbovlje           
JP Komunala Trbovlje d.o.o., cenikosnovnih komunalnih dejavnosti toplotne energije z veljavnjostjo od 01.01.2002 dalje           
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Trbovlje za leto 2002           
Sklep o določitvi vrednosti točke iz tarife komunalnih taks iz odloka o komunalnih taksah v Občini Trbovlje za leto 2002           
Sklep o določitvi višine povprečne gradbene cene za leto 2002           
Sklep o povišanju vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v občini Šentilj za leto 2002           
Sklep o potrditvi cenika za izvajanje del v zimski službi v sezoni 2001-2002           
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v občini Rače-Fram            
Sklep o začasnem financiranju proračunskih potreb za leto 2002           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini Hoče-Slivnica           
Sklep o začasnem financiranju javne porabe občine Miklavž na Dravskem polju            
Program priprave zazidalnega načrta Fakultete za kmetijstvo Univerze v Mariboru           
Sklep o izvzemu iz javnega dobra v občini Rače-Fram           
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine Starše            
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor