Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o določitvi vrednosti točke za ugotovitev nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča            
Sklep o ceni najema športne dvorane v Destrniku           
Odlok o proračunu občine Destrnik za leto 2005           
Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za Občino Mislinja (PUP)           
Pravilnik o dodeljevanju denarne pomoči družinam za novorojence z območja Občine Mislinja           
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Mislinja za leto 2005           
Sklep o določitvi povprečnih stroškov komunalne opreme za objekte na območju Občine Mislinja           
Sklep o določitvi povprečnih stroškov komunalne opreme poslovnih nepokritih površin na območju Občine Mislinja           
Sklep o določitvi povprečne gradbene cene stanovanj, povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in vrednosti stavbnega zemljišča v Občini Mislinja           
Sklep o najemnini grobov in uporabi mrliške vežice           
Sklep o ukinitvi javnega dobra na nepremičnini parc. št. 2033/19, k. o. Verače in o zamenjavi predmetne nepremičnine za nepremičnine parc. št. 40/2, parc. št. 45/1, parc. št. 44/2 in parc. št. 314/2, vse k. o. Verače, ter ustanovitvi javnega dobra na predmetnih nepremičninah           
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Podčetrtek za leto 2005           
Odlok o proračunu Občine Mislinja za leto 2005           
Sklep o začasnem financiranju Občine Kobarid           
Odlok o povprečni gradbeni ceni stanovanj, ceni za stavbna zemljišča in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v letu           
Sklep o začasnem financiranju javne porabe Občine Semič v letu 2005           
Sklep o uskladitvi cen ravnanja z odpadki v Občini Črnomelj in Semič           
Odlok o proračunu Občine Vitanje za leto 2005           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Vitanje za leto 2004           
Sklep o začasnem financiranju Občine Prevalje v letu 2005           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor