Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o spremembi Odloka o grbu in zastavi Občine Starše           
Odlok o zazidalnem načrtu za stanovanjsko zazidavo in bencinski servis Kotlje III           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi skupnega organa občinske uprave medobčinski inšpektorat           
Sklep o predlogu za sodnike porotnike           
Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Vodice za leto 2005           
Odlok o ustanovitvi Medobčinskega inšpektorata - organa skupne občinske uprave           
Sklep o ukinitvi javnega dobra           
Odlok o proračunu Občine Ruše za leto 2006           
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Ruše           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o koncesiji za distribucijo zemeljskega plina na območju občine Ruše           
Spremembe in dopolnitve Pravilnika o ukrepih kmetijske strukturne politike na območju občine Rače–Fram           
Spremembe in dopolnitve Pravilnika o dodeljevanju občinske socialne pomoči v občini Rače–Fram           
Sklep o določitfvi javnega dobra           
Sklep o povprečni gradbeni ceni stanovanjske površine in stroških komunalnega urejanja zemljišč za leto 2006           
Sklep o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja kulture v plačne razrede           
Sklep o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja šolstva in športa v plačne razrede           
Sklep o uvrstitvi delovnega mesta direktorja Mariborske razvojne agencije v plačni razred           
Sklep o uvrstitvi delovnega mesta direktorja Javnega zavoda za zaščitno in požarno reševanje Maribor v plačni razred           
Sklep o uvrstitvi delovnega mesta direktorja  Javnega zavoda Mariborska knjižnica v plačni razred           
Sklep o uvrstitvi delovnega mesta direktorja Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor v plačni razred           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor