Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o pogojih za plakatiranje v času volilne in referendumske kampanje v Občini Markovci           
Sklep o določitvi izhodiščne vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2008           
Sklep o višini najemnine za uporabo mrliške vežice           
Sklep o vrednosti elementov za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš, stanovanj in drugih nepremičnin in o določitvi odstotka od povprečne gradbene cene, s katerim se določi korist za stavbno zemljišče           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi plovbnega režima na reki Dravi in Ptujskem jezeru           
Odlok o programu opremljanja zemljišč in komunalnem prispevku na območju I. in II. faze Zazidalnega načrta za Obrtno cono Novi Jork, Markovci           
Odlok o proračunu Občine Zagorje ob Savi za leto 2008           
Odlok o komunalnem prispevku v Občini Markovci           
Odlok o programu opremljanja zemljišč za gradnjo na območju občine Markovci           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Markovci           
Sklep o začasnem financiranju občine Makole v obdobju januar – marec 2008           
Sklep o začasnem financiranju Občine Kidričevo v obdobju januar - marec 2008           
Odlok o rebalansu št. 1 proračuna Občine Kidričevo za leto 2007           
Sklep o sprejemu posameznega programa menjave stvarnega premoženja – nepremičnine parc. št. 354/25 – pot v izmeri 278 m2, 354/27 – pot v izmeri 100 m2 in 354/11 – zelenica v izmeri 129 m2, vse k.o. Sp. Duplek           
Dopolnitev letnega programa prodaje občinskega stvarnega premoženja za leto 2007           
Sklep o vrednosti točke za obračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za območje Občine Škocjan za leto 2008           
Spremembe in dopolnitve Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Duplek           
Odlok o opravljanju pokopališke in pogrebne dejavnosti, urejanju pokopališč ter pokopališkem redu na območju Občine Duplek           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu za center v spodnjem Dupleku           
Odlok o proračunu občine Apače za leto 2008           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor