Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območja urejanja P18-S1/1 Pobrežje III            
Odlok o proračunu občine Videm za leto 2009           
Sklep o začasnem financiranju Občine Radenci v obdobju januar – marec 2009           
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Radenci v letu 2009           
Sklep o določitvi cen najema grobov, vzdrževanja, uporabe mrliške vežice in vozička ter cene soglasja za postavitev spomenika na pokopališču Kapela           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o letnem načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Radenci za leto 2008           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o letnem načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Radenci za leto 2008            
Odlok o proračunu Občine Šentrupert za leto 2009           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Moravske Toplice           
Sklep o pooblastilu za izvajanje gospodarskih javnih služb v Občini Makole           
Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve za odpravo posledic neurja v letu 2008           
Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO«            
Odlok o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2009           
Sklep o določitvi izhodiščne vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2009           
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Makole za leto 2009           
Sklep o vrednosti elementov za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš, stanovanj in drugih nepremičnin in o določitvi odstotka od povprečne gradbene cene, s katerim se določi korist za stavbno zemljišče           
Odlok o dopolnitvi Odloka o območjih naselij ter imenih naselij in ulic v Mestni občini Kranj           
Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Mladinski center Vašhava           
Sklep o prenehanju veljavnosti Odloka o oddajanju poslovnih prostorov v najem v Občini Moravske Toplice           
Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Slovenske Konjice           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor