Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o vrednosti točke za izračun komunalnih taks v Občini Kidričevo v letu 2010           
Sklep o višini cene omrežnine za uporabo javne infrastrukture, ki je namenjena oskrbi s pitno vodo v Občini Dobrovnik           
Odlok o urejanju in čiščenju javnih površin  na območju občine Dobrovnik           
Odlok o proračunu občine Dobrovnik za leto 2010           
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Dobrovnik za leto 2010            
Pravilnik o sofinanciranju mladinskih in otroških programov in projektov ter letovanj           
Dopolnitev sklepa o ugotovitvi katere nepremičnine in opreme spadajo v javno infrastrukturo na področju kulture           
Sklep o višini letne najemnine za najetje grobov in vežice za leto 2010           
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2010           
Odlok o nadomestilu uporabe stavbnega zemljišča           
Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Podlehnik za leto 2009           
Pravilnik o plačah, sejninah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev ter članov drugih organov Občine Podlehnik           
Sklep o vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2010           
Odlok o ureditvi zimske službe v Občini Makole           
Odlok o občinskih cestah v Občini Makole           
Odlok o proračunu Občine Makole za leto 2010           
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Kidričevo v letu 2010           
Sklep o začasnem financiranju občine Radenci v obdobju januar - marec 2010           
Sklep o začasnem financiranju Občine Kostanjevica na Krki v obdobju januar–marec 2010           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu za grajski kompleks v Oplotnici           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor