Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o imenovanju odbora za okolje in prostor           
Sklep o imenovanju odbora za negospodarske dejavnosti           
Sklep o imenovanju odbora za gospodarstvo, kmetijstvo in gospodarsko infrastrukturo           
Sklep o imenovanju odbora za javne finance           
Sklep o imenovanju nadzornega odbora Občine Cirkulane           
Spremembe Poslovnika Občinskega sveta Občine Markovci           
Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih Občine Škocjan – uradno prečiščeno besedilo (PUP-UPB-1)           
Odlok o proračunu Občine Škocjan za leto 2011           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih Občine Škocjan           
Sklep o določitvi javnega dobra-pota           
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu »U malnu«, Podsabotin           
Odlok o proračunu Občine Brda za leto 2011           
Cenik Občine Videm za najem poslovnih prostorov           
Cenik Občine Videm – Komunala           
Cenik Občine Videm – Honorar uredniškega odbora – reklamni oglasi           
Odlok o proračunu občine Videm za leto 2012           
Odlok o proračunu občine Videm za leto 2011           
Sklep o imenovanju podžupana Občine Videm           
Sklep o ukinitvi javnega dobra           
Cenik Občine Videm za dvorane           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor