Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Osnutek (Predlog) Odloka o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno - izobraževalnega zavoda Vrtec Ptuj           
Predlog Odloka o imenovanju nove ulice »Stara ulica« v Mestni občini Ptuj           
Predlog Odloka o avtotaksi prevozih v Mestni občini Ptuj           
2. predlog Proračuna občine Zagorje ob Savi za leto 2012           
Predlog sprememb cen programov predšolske vzgoje v Vrtcu Zagorje ob Savi           
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o priznanjih Občine Zagorje ob Savi           
Predlog Odloka o sremembah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Zagorje ob Savi           
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Zazidalnega načrta Košenina na Izlakah           
Predlog Sklepa o potrditvi ekonomske cene v oddelkih vrtca           
Osnutek Odloka o proračunu Občine Bloke za leto 2012           
Predlog Odloka o rebalansu proračuna Občine Bloke za leto 2011           
Predlog Odloka o proračunu občine Zagorje ob Savi za leto 2012           
Predlog Sklepa o soglasju k ceni socialno - varstvenih storitev v Občini Bloke za leto 2012           
Predlog Odloka o spremembah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča - enofazni postopek           
Predlog Sklepa o likvidaciji Notranjsko-kraškega regionalnega zavoda za turizem Postojna           
Osnutek Odloka o ukinitvi Notranjsko-kraškega regionalnega zavoda za turizem Postojna           
Predlog Poslovnika občinskega sveta občine Šenčur           
Predlog Sklepa o izvzemu iz javnega dobra           
Predlog Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih območja Golf Brnik           
Predlog Sprememb in dopolnitev Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov ter povračilih stroškov           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor