Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o proračunu občine Cerkvenjak za leto 2014           
Sklep o vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč za leto 2013           
Odlok o proračunu občine Cerkvenjak za leto 2013           
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Ruše           
Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe zbiranja in prevoza odpadkov na območju Občine Kuzma           
Pravilnik o spremembi Pravilnika o denarni pomoči za novorojence           
Odlok o proračunu Občine Bloke za leto 2013           
Sklep o povprečni gradbeni ceni koristne stanovanjske površine in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Preddvor           
Sklep o vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2013           
Odlok o občinskih cestah na območju Občine Bloke           
Odlok o proračunu občine Vitanje za leto 2013           
Sklep o začasnem financiranju občine Prevalje v obdobju januar – marec 2013           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Lekarne Ptuj           
Soglasje k določitvi cene storitve pomoč družini na domu in določitvi subvencioniranja cene storitve pomoč družini na domu za leto 2013           
Odlok o dopolnitvi Odloka o razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju Občine Ravne na Koroškem           
Odlok o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2013           
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju nakupa in vgradnje malih čistilnih naprav v Občini Moravske Toplice           
Odlok o ustanovitvi in organizaciji organa skupne občinske uprave »MEDOBČINSKA UPRAVA OBČIN MEŽIŠKE DOLINE«           
Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe zbiranja in prevoza odpadkov na območju Občine Kuzma           
Sklep o določitvi cen programov v vrtcu Mežica           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor