Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Predlog Odloka o spremembi Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Hajdina           
Predlog Sklepa o vrednosti točke za izračun komunalne takse v občini Hajdina           
Predlog Odloka o ustanovitvi javnega podjetja EKO-PARK d.o.o. Lendava/ÖKO – PARK Kft. Lendva           
Predlog Sklepa o potrditvi Investicijskega projekta – Izgradnja kanalizacije v Občini Hajdina           
Predlog Sklepa o potrditvi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta – Izgradnja kanalizacije v Občini Hajdina           
Predlog Sklepa o obročnem odplačilu dolga           
Predlog Sklepa o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2013           
Predlog Sklepa o višini najemnine in višini enkratnega nadomestila o najemu groba, ter kupnine za žarni grob na pokopališču Hajdina za leto 2013           
Predlog Odloka o proračunu občine Brda za leto 2013           
Predlog Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje v občini Brda           
Predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o programu opremljanaj stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju občine Hajdina           
Predlog Odloka o II. rebalansu proračuna občine Brda za leto 2012           
Predlog Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Cerklje na Gorenjskem v letu 2013           
Predlog Odloka o lokalnem turističnem vodenju na območju občine Cerklje na Gorenjsem           
Predlog Odloka o proračunu Občine Cerklje na Gorenjskem za leto 2013           
Predlog Odloka o proračunu Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2014           
Predlog Sklepa o letnem načrtu ravnanja s stvarnim in finančnim premoženjem Občine Komenda za leto 2013           
Predlog Odloka o proračunu Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2013           
Predlog Letnega programa športa v Občini Komenda za leto 2013           
Predlog Pravilnika o enkratni denarni pomoči v Občini Komenda           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor