Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za podeželje v občini Maribor - za območje Miklavža ( MUV 11/93, 26/98, 22/16) z obveznima razlagama Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za podeželje v občini Maribor – za območje občine Miklavž na Dravskem polju (MUV, št. 10/10 in 20/10)           
Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za urbanistično zasnovo mesta Maribor – za območje Miklavža (MUV, št. 26/98, 22/16, 27/16)           
Pravilnik o sofinanciranju programov ostalih društev in organizacij v Občini Dobrovnik            SZABÁLYZATOT
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2017           
Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena           
Odlok o proračunu občine Starše za leto 2017           
Pravilnik o subvencioniranju mlečnih preparatov za otroke v Občini Kungota           
Sklep o začasnem financiranju občine Kungota v obdobju januar – marec 2017           
Sprememba sklepa o sprejemu Elaborata o oblikovanju cen izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Kungota za leto 2015           
Sklep o uskladitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v občini Kungota           
Sklep o določitvi cen vzgojno varstvenih programov vrtca na območju Občine Kungota           
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o financiranju športa v občini Rače-Fram           
Sklep o ukinitvi javnega dobra           
Sklep o določitvi javnega dobra lokalnega pomena           
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o merilih za potrditev prijave obratovalnega časa in za izdajo soglasja k podaljšanemu obratovalnemu času gostinskih obratov ter kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost, na območju občine Rače-Fram           
Letni program športa občine Rače - Fram za leto 2017           
Odlok o proračunu občine Rače-Fram za leto 2017           
Sklep o uskladitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Pesnica za leto 2017           
Sklep o ukinitvi statusa javno dobro           
Sklep o prenehanju statusa grajeno javno dobro lokalnega pomena           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor