Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Predlog Sklepa o določitvi ekonomske cene v vrtcu Osnovna šola in vrtec Sveta Trojica           
Predlog Sklepa o soglasju k organizaciji oddelkov v vrtcu Osnovna šola in vrtec Sveta Trojica           
Predlog Odloka o načinu in pogojih izvajanja občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode na območju Občine Tišina uradno prečiščeno besedilo - UPB           
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Tišina za leto 2017           
Predlog Letnega programa kulture v Občini Brezovica za leto 2017           
Predlog Letnega programa športa v Občini Brezovica za leto 2017           
Predlog Odloka o proračunu Občine Brezovica za leti 2017 in 2018           
Predlog Sklepa o določitvi višine subvencionirane cene omrežnine za izvajanje storitev obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2017 v Občini Radenci           
Predlog Sklepa o nadomestilu služnosti na nepremičninah v lasti Občine Radenci           
Osnutek Odloka o proračunu Občine Radenci za leto 2017 - prva obravnava           
Predlog Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Radenci - drugo branje           
Predlog Sklepa o potrditvi Letnega programa športa v Občini Zavrč za leto 2017           
Predlog Sklepa o potrditvi Letnega programa kulture v Občini Zavrč za leto 2017           
Predlog Sklepa o višini točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Metlika v letu 2017           
Predlog Odloka o proračunu Občine Loški Potok za leto 2017           
Predlog Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki in drugimi vrstami odpadkov v gospodinjstvu v Občini Loški Potok - 2. obravnava           
Predlog Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Vojnik           
Predlog Odloka o proračunu Občine Vojnik za leto 2017           
Predlog Odloka o rebalansu proračuna Občine Vojnik za leto 2016           
Predlog Letnega programa športa v Občini Šenčur za leto 2017           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor