Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o začasnem financiranju proračuna Občine Križevci v letu 2003           
Poročilo o izidu rednih volitev župana Občine Križevci pri Ljutomeru           
Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije občine Križevci           
Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta občine Križevci pri Ljutomeru           
Odlok o spremembah odloka o proračunu Občine Križevci za leto 2002           
Odlok o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Križevci           
Sprememba pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov           
Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje in razvoj kmetijstva v Občini Križevci           
Pogoji za lepljenje in nameščanje volilnih plakatov na območju Občine Križevci med volilno kampanjo za volitve 2002           
Sklep o spremembi sklepa o imenovanju občinske volilne komisije           
Sprememba odloka o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Občine Križevci           
Odlok o ustanovitvi proračunskega stanovanjskega sklada Občine Križevci           
Odlok o gospodarskih javnih službah na območju Občine Križevci           
Spremembe in dopolnitve statuta Občine Križevci           
Spremembe in dopolnitve poslovnika Občinskega sveta občine Križevci           
Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Križevci           
Odlok o spremembah odloka o proračunu Občine Križevci za leto 2002           
Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov Občine Ljutomer za območje Občine Križevci           
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Križevci za leto 2001           
Odlok o proračunu Občine Križevci za leto 2002           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor