Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o višini ekonomske cene Vrtca Križevci za leto 2004           
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Križevci za leto 2004           
Odlok o zimski službi           
Pravilnik o merilih za sofinanciranje in izvajanje letnega programa športa v Občini Križevci           
Odlok o spremembah odloka o proračunu Občine Križevci za leto 2003           
Spremembe in dopolnitve pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje in razvoj kmetijstva v Občini Križevci           
Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje in razvoj kmetijstva v Občini Križevci           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Križevci            
Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami           
Pravilnik o upravljanju kulturnega doma Križevci           
Odlok o predkupni pravici Občine Križevci           
Odlok o gasilski javni službi v Občini Križevci           
Sprememba pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta           
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Križevci za leto 2002           
Odlok o proračunu Občine Križevci za leto 2003           
Sprememba pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov           
Sklep o povišanju ekonomskih cen vzgojno-varstvenih programov v vrtcu Občine Križevci v letu 2003           
Spremembe poslovnika Občinskega sveta občine Križevci           
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na parc. št. 980, 992, 981-1, 982-1 k.o. Bučečovci           
Sklep o povprečni gradbeni ceni, stroških komunalnega urejanja in vrednosti stavbnih zemljišč v Občini Križevci za leto 2003           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor