Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o začasnem financiranju Občine Križevci v obdobju januar–marec 2008           
Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave inšpekcijskega nadzora »MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT«           
Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Križevci za leto 2007           
Odlok o kategorizaciji občinskih cest na območju Občine Križevci           
Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov Občine Križevci           
Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči na področju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Križevci           
Pravilnik o nagradah študentom Občine Križevci           
Pravilnik o razveljavitvi Pravilnika za oddajo javnih naročil male vrednosti           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi in organiziranju javnega zavoda na področju vzgojno-izobraževalne dejavnosti v Občini Križevci           
Odlok o spremembah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za prostorsko celoto Občine Ljutomer           
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Križevci za leto 2006           
Odlok o proračunu Občine Križevci za leto 2007           
Odlok o pogojih za obvezno priključitev na javno kanalizacijsko omrežje v Občini Križevci ter o višini prispevka za priključitev           
Sklep o podaljšanju začasnega financiranja Občine Križevci           
Odlok o oprostitvi plačila občinskih prispevkov za družine s tremi ali več otroki           
Ugotovitveni sklep o prehodu mandata člana Občinskega sveta Občine Križevci na naslednjega kandidata z liste           
Tehnični popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Ljutomer za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega plana Občine Ljutomer za obdobje 1986-1990 za območje Občine Križevci           
Sklep o višini ekonomske cene Vrtca Križevci za leto 2007           
Sklep o imenovanju občinske volilne komisije           
Sklep o povprečni gradbeni ceni, stroških komunalnega urejanja in vrednosti stavbnih zemljišč v Občini Križevci za leto 2007           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor