Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Križevci za leto 2010           
Sklep o začasnem financiranju Občine Križevci v obdobju januar–marec 2010           
Odlok o javnem redu in miru v Občini Križevci           
Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Križevci           
Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo«           
Sklep o ukinitvi javnega dobra           
Pravilnik o dodeljevanju socialne pomoči v Občini Križevci           
Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Križevci za leto 2009           
Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov           
Sklep o višini ekonomske cene Vrtca Križevci za leto 2009           
Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članu občinskega sveta in prehodu mandata na novega člana           
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Križevci za leto 2008           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o.           
Poročilo o izidu nadomestnih volitev župana Občine Križevci           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Križevci           
Odlok o proračunu Občine Križevci za leto 2009           
Ugotovitveni sklep Občinske volilne komisije Občine Križevci           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o priznanjih Občine Križevci           
Sklep o razpisu nadomestnih volitev za župana Občine Križevci           
Sklep o imenovanju podžupan Občine Križevci           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor